برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

عملیات لوله گذاری-تقسیم بندی متعلقات، اتصالات و شیرآلات

در اجرای جزئیات مربوط به عملیات لوله گذاری، اجرای بخش مکانیک ایستگاههای پمپاژ و تجهیزات کنترل مرکزی و فیلتراسیون مجری برای منظورهای زیر ملزم به استفاده از ضمائمی غیر از لوله ها می باشد: نصب ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

عملیات خاکی مربوط به لوله های ترموپلاستیک-آزمایش فشار

تیپ ترانشه کارگذاری لوله های ترموپلاستیک معمولاً توسط مهندس طراح ارائه می گردد. محدودیتهایی که در این مورد مطرح است شامل حداقل عرض ترانشه برای اجرای عملیات و حداقل ترانشه جهت مقاومت در برابر بارهای ادامه مطلب…