الف- اتصالات جوشی

ب- اتصالات غیرجوشی ( رزوه ای و مکانیکی )

 

الف- اتصالات پلی اتیلن جوشی

اتصالات جوشی پلی اتیلن شامل انواع تبدیل، زانو، سه راه و فلنج می باشد که در سایزهای مشابه لوله های پلی اتیلن و فشار کارکردهای مختلف تولید می شوند. اتصالاتی همچون تبدیلها، زانو، سه راه و غیره که از نوع جوشی باشد عمدتاً در عملیات خطوط فاضلاب مصرف می شوند. با این حال استفاده از آنها در طرحهای آبیاری تحت فشار نیز در صورت رعایت موازین فنی مانعی ندارد.

اتصالی که بمقدار زیاد بخصوص در سایزهای بالای 75 میلیمتر مصرف می شود فلنج جوشی پلی اتیلن است که در واقع وسیله ای برای اتصال لوله پلی اتیلن به یک اتصال یا شیر فولادی یا چدنی یا هر وسیلۀ فلنج دار دیگر می باشد. برای نصب فلنج پلی اتیلن به لوله پلی اتیلن از دستگاه جوش لب به لب پلی اتیلن که شرح آن در فصل قبل ارائه شد، استفاده می شود. بدیهی است کلیه ملاحظات جوش لوله به لوله در این قسمت نیز بایستی در نظر گرفته شود. برای نصب لوله ای که سر آن فلنج پلی اتیلن جوش داده شده، از رینگ فلزی پشت فلنج استفاده می شود. این صفحه در واقع یک رینگ فلزی است که دارای تعدادی سوراخ می باشد که از لحاظ تعداد و محل استاندارد بوده و امکان پیچ و مهره کردن این مجموعه را به اتصال یا فلنج بعدی فراهم می نماید. بمنظور آب بندی بین فلنج پلی اتیلن و فلنج اتصال یا شیر از واشر تخت لاستیکی در بین دو فلنج استفاده می شود.

در خصوص پیچ و مهره کاربردی لازم به توضیح است که اندازه پیچ و مهره ( طول و قطر ) معمولاً بستگی به اندازه اتصال مورد عمل دارد و توسط طراح توصیه می شود. جنس پیچ و مهره کاربردی نیز فولادی بوده و بواسطه جلوگیری از زنگ زدن معمولاً از نوع گالوانیزه یا آبکاری شده نیز استفاده می شود.

درخصوص نحوه بستن پیچ و مهره ها لازم است این عمل از طریق پیچهای روبروی هم انجام شود تا عمل جذب شدن اتصالات بصورت یکنواخت و نه اریب صورت گیرد. همچنین دقت لازم جهت قرارگیری صحیح واشر لاستیکی در محل خود باید اعمال شود.

 

ب- اتصالات پلی اتیلن غیر جوشی ( رزوه ای ومکانیکی )

همانگونه که نام این دسته از اتصالات مشخص است، عملیات جوش در این گروه وجود ندارد. اجزای یک اتصال رزوه ای پلی اتیلن بشرح زیر است:

  • سرپیچ
  • حلقه مخروطی ( عضو نگهدارنده )
  • اورینگ ( عضو آب بندی )
  • مغزی

سرپیچ جهت نگهداری مجموعه قطعات و جذب آنها به لوله پیش بینی شده است. حلقه مخروطی یا عضو نگهدارنده در واقع وسیله ای است که با سفت شدن سرپیچ بیشتر به لوله جذب می شود. اورینگ که از جنس لاستیک می باشد، جهت آب بندی و جلوگیری از عبور آب از فاصله بین جدار لوله و اتصال در نظر گرفته شده و نهایتاً مغزی عامل وسطی یک اتصال رزوه ای است که سرلوله به آن تکیه می نماید. اتصالات رزوه ای همگی کم و بیش دارای اجزای فق می باشند ولیکن ممکن است یک اتصال رزوه ای دارای شرایط متقارن یا غیرمتقارن در طرفین مغزی می باشد.

برخی اتصالات رزوه ای دارای یکسر رزوه بصورت رو پیچ یا تو پیچ ( نر و ماده ) هستند که برای بسته شدن به اتصالات و شیرآلات فلزی که رزوه ای باشند، مناسب می باشند. همچنین برخی اتصالات رزوه ای بصورت یک سر فلنج دار هستند که قابل اتصال به اتصالات یا شیرآلات فلنج دار می باشند.