در اجرا و بستن اتصالات رزوه ای رعایت موارد زیر توصیه می شود:

 1. محل اتصال روی لوله و قطعات اتصال کاملاً تمیز شده بطوریکه عاری از مواد خارجی گردد.
 2. لوله ای که قرار است اتصال روی آن بسته شود بایستی دارای مقطع کاملاً دایره ای باشد.
 3. سرلوله بایستی کاملاً قائم باشد. برای این امر می توان از سوهان استفاده نمود.
 4. پس از جدا کردن قطعات اتصال رزوه ای سرلوله وارد سرپیچ شود بطوریکه قسمت بزرگ حلقه مخروطی به طرف بریدگی لوله و سمت کوچک آن به طرف طول بزرگتر لوله و بطرف سرپیچ باشد.
 5. لوله با کمی فشار وارد بدن اتصال گردد بطوریکه از اورینگ عبور کرده و به دیواره برآمده مغزی برسد.
 6. حلقه مخروطی به منتهی الیه ناحیه نزدیک بدنه اتصال رانده شود.
 7. سرپیچ یا سرپیچها سفت شوند. برای اتصالات سایز بالا برای این امر می توان از آچار شلاقی یا آچار زنجیری استفاده نمود.

شکل (1) ، نحوه عمل را در مورد یک اتصال رزوه ای پلی اتیلن نمایش می دهد.

در مورد اتصالات رزوه ای پلی اتیلن که دارای یک سر رزوه ای نر یا ماده برای اتصال به متعلقات فولادی رزوه ای هستند لازم به توضیح است که معمولاً برای آب بندی کامل این قسمت از نوار تفلون استفاده می شود و سفت کردن قطعه فولادی بایستی به آرامی صورت گیرد چرا که مقاومت اتصال رزوه ای پلی اتیلن کمتر از فولاد است و امکان ترک خوردن اتصال پلی اتیلن وجود دارد. همچنین درخصوص اتصال کمربند لازم به ذکر است که این اتصال از اتصالات مناسب برای انشعاب گیری از خط لوله می باشد و معمولاً پس از نصب آن روی لوله با استفاده از مته برای انشعاب سایزهای زیر 20 میلیمتر و گردبر برای انشعاب سایزهای بالای 20 میلیمتر محل مربوطه سوراخ می شود. معمولاً توصیه می شود سوراخ ایجاد شده در جدار لوله حداکثر دارای 85 درصد قطر سوراخ کمربند را داشته باشد تا در صورت جابجایی های جزیی مشکلی بلحاظ آب بندی بوجود نیاید.

از دیگر اتصالاتی که در این گروه قابل بحث هستند، اتصالات و متعلقات فشاری می باشند. این اتصالات بدون رزوه و جوش می باشند و تنها بصورت فشاری ( نر و ماده ) به یکدیگر یا لوله متصل می شوند. عموماً در اجرای خطوط لوله آبده ( مثل لوله های نرم پلی اتیلن 16 میلیمتر ) در طرحهای آبیاری موضعی از اینگونه اتصالات استفاده می شود. از جمله اتصالات این دسته، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • رابط ( برای اتصال دو لوله به هم )
 • سه راه
 • قطره چکان داخل خط

بمنظور اتصال اینگونه متعلقات لازم است موارد زیر رعایت شود:

 1. دو سر لوله و اتصال کاملاً تمیز شود
 2. لوله مورد اتصال توسط آب داغ، گرم شود. برای داغ کردن به هیچ وجه از حرارت شعله آتش استفاده نشود.
 3. با ایجاد فشار لوله واتصال کاملاً در یکدیگر وارد شوند.

از یکدیگر اتصالات فشاری می توان به اتصالات و متعلقاتی چون بست ابتدایی و قطره چکانهای روی خط اشاره کرد که نصب آنها مستلزم سوراخ کردن لوله می باشد. عمل سوراخ کردن معمولاً برای لوله های سخت توسط مته انجام می گیرد. پس از سوراخ کردن لوله، اتصال بست های ابتدایی با استفاده از واشر لاستیکی صورت می گیرد که بایستی در قرارگیری آن در محل مربوطه دقت کافی بعمل آید