لوله های آلومینیوم مورد استفاده در آبیاری برای انتقال آب در درجه حرارتهای کمتر از 50 بکار می روند. بعضی از لوله ها، تنها در سطوح داخلی و خارجی دارای روکشی از آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم می باشد که روی مواد اصلی لوله را فرا گرفته و آنرا در مقابل خطرات ناشی از خوردگی محافظت می کند.

لوله های آلومینیوم سبک هستند و به راحتی حمل و جابجا می گردند. لوله های آلومینیومی مورد استفاده در آبیاری دارای قطرهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 و 14 اینچ می باشند. ( البته ممکن است بعضی از این قطرها در بازار رایج نباشند ).

 

 

لوله های آلومینیوم به صورتهای زیر طبقه بندی می شوند:

الف- طبقه بندی با توجه به فشار اسمی

1-1- لوله های با فشار اسمی تا kpa400 یا 4 بار

2-1- لوله های با فشار اسمی تا kpa100 یا 10 بار

3-1- لوله های با فشار اسمی تا kpa1600 یا 16 بار

 

ب- طبقه بندی براساس روش ساخت

1-2- لوله های درز جوش ( Welded ) که با علامت “W” مشخص می گردند.

2-2- لوله های بدون درز ( Extruded ) که با علامت “E” مشخص می گردند.

لوله های آلومینیوم غالباً برای روشهای آبیاری متحرک مورد استفاده قرار می گیرند و در روی زمین کارگذاری می شوند. این لوله ها در اثر جابجایی مدوام و نامناسب صدمه       می بینند. برای به حداقل رساندن این صدمات بایستی موارد زیر را رعایت نمود:

  • این لوله ها را بایستی با دقت و به آرامی جابجا نمود.
  • روی این لوله ها نبایستی بار وارد شده و برای عبور وسایط نقلیه از پل محافظ  استفاده می گردد:
  • به منظور حمل لوله ها و تجهیزات دیگر از تریلرهای مخصوص استفاده شود
  • پس از خاتمه فصل آبیاری، در صورت امکان لوله در مکانی سرپوشیده، روی پایه های چوبی یا
  • فولادی نگهداری شوند، بطوریکه با زمین تماس نداشته باشند.
  • اگر لوله ها در مکانی روباز نگهداری می شوند. بهتر است که به منظور جمع نشدن آب برروی آنها یک طرف پایه کمی بلندتر از طرف دیگر باشد.
  • همیشه قبل از انبار کردن، لوله هایی که در آنها تورفتگی ایجاد شده است بایستی تعمیر گردند. اگر صدمه وارد شده شدید نباشد. می توان آنرا بوسیله ابزار دستی صاف کرد.
  • از تماس لوله ها با مواد شیمیایی مضر و فاسد کننده ای نظیر کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات و فضولات پرندگان جلوگیری گردد.