مجریان سیستم های آبیاری تحت فشار علاوه بر اینکه در اجرای پروژه ها بایستی مهارت کافی داشته باشند بایستی لوازم و تجهیزات آبیاری را خوب بشناسند و ضرورت استفاده از آنها و محل نصب و اجرای این لوازم و تجهیزات را نیز بدانند بنابراین یک مجری بایستی قبل از هر چیز و با نگاه کردن به نقشه و مشخصات یک طرح آبیاری تحت فشار بتواند لیست لوازم مورد نیاز آن پروژه را مشخص نماید. هر چند طراحان قبلاً این کار را انجام  داده اند و یک دفترچه طرح بهمراه لیست لوازم تحویل مجری می گردد ولی ممکن است عدم اطلاع دقیق از لیست لوازم سبب شود تا مجری نتواند تخمین درستی از قیمت پیشنهادی جهت اجرای پروژه را بدهد و از طرف دیگر ممکن است یک سری لوازم در طرح نیامده باشد و یا طراح فراموش کرده باشد و یک مجری بایستی این موارد را تشخیص داده و موقع ارائه قیمت و مطالعه دفتر چه طرح پیشنهاد لازم را ارئه نماید و لیست کسری لوازم را تهیه و در اختیار کارفرما یا دستگاه نظارت قرار دهد.

از آنجائیکه در فصل موادشناسی لوازم و تجهیزات مشخصات کلیه لوازم فلزی و غیرفلزی مورد استفاده در روشهای آبیاری تحت فشار توضیح داده می شود لذا در این فصل فقط چند نمونه از لیست لوازم و هزینه های اجرایی پروژه های آبیاری تحت فشار آورده شده است و نمونه های عملی پروژه ها نیز می تواند در کلاسهای آموزشی ارائه گردد. بهرحال مجری سیستم های آبیاری تحت فشار بایستی در این بخش می توان اطلاعات زیر را داشته و پاسخگو باشد:

 1. لیست لوازم یک نقشه سیستم آبیاری تحت فشار که قبلاً طراحی شده بنویسد و بداند
 2. از روی شکل، نام و نوع لوازم و تجهیزات را بنویسد و بداند
 3. نام کامل و بازاری لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار را بشناسد
 4. برآورد هزینه های اجرایی بداند و آیتم های مربوط به هزینه های اجرایی هر کدام از سیستم ها را بشناسد.
 5. مهم ترین هزینه اجرایی هر سیستم را بشناسد و آن را در دفتر چه های طرح قبل از شروع عملیات اجرایی و عقد پیمان کنترل نماید.
 6. اجناس و لوازم طرح در بازار وجود دارند و یا در بازار موجود نیستند نیز بایستی بداند.
 7. مشکلات و موانع تهیه لوازم طرح را بداند و در صورت لزوم به دستگاه نظارت یا کارفرما یادآوری نماید.

در مبحث لیست لوازم و تجهیزات پروژه های آبیاری تحت فشار مجری بایستی علاوه بر موارد ذکر شده اقلام مهم پروژه ها ( منظور لوازم و تجهیزات مهم و اساسی هر سیستم آبیاری است ) به خوبی بشناسد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

 1. در سیستم آبیاری بارانی انواع دستگاهها از جمله: ویل موو، سنترپیوت، لینیر، قرقره ای
 2. انواع آبپاش های طرح و قیمت وکاربرد هر کدام
 3. انواع لوله های مورد استفاده از نظر رده فشاری، جنس و قیمت
 4. انواع اتصالات چدنی، پلی اتیلن، فولادی و … از نظر رده فشاری، جنس و قیمت
 5. انواع تجهیزات فیلتراسیون در روشهای آبیاری قطره ای و موضعی از جمله: هیدروسیلکون، فیلترشن، تانک کود، فیلتر توری و دیسکی.
 6. انواع قطره چکان و گلسیلنده ها در سیستم های آبیاری موضعی
 7. انواع پمپ و الکترو موتورهای مورد استفاده در طرحهای آبیاری تحت فشار
 8. در بخش اجرایی هزینه های حفر ترانشه و عملیات لوله گذاری مورد توجه قرار گیرد.
 9. جمع و ضرب عددی هزینه های دفترچه طرحها کنترل شود.