رعایت دستورات نصب لوله های آلومینیوم در طول دورۀ بهره برداری نیز الزامی است، به همین دلیل در اینجا صرفاً به نکات کلی و بسیار ضروری برای اجرا اشاره می شود:

لوله های آلومینیوم اعم از لوله های اصلی و فرعی بوسیله کوپلرهای مخصوص ( متصل کننده ) به یکدیگر متصل می شوند بطوریکه براحتی و با سرعت وصل و یا جدا می شوند.

از جنبه اتصال کوپلر به لوله سه نوع جوشی، دو طرفه و بست دار در آبیاری بارانی استفاده می شود و به لحاظ نوع آب بندی کوپلر و لوله به دو نوع تقسیم می شوند: ( مطابق شکل 2)

  • کوپلرهایی که از طریق فشار آب درون لوله آب بندی می شوند.
  • کوپلرهایی که بصورت مکانیکی آب بندی می شوند و عموماً برای لوله های گالوانیزه کاربرد دارد.

کوپلرهای نوع اول رایجترین کوپلرها می باشند. در کوپلرهای جوشی، یک سر کوپلر به لوله جوش شده است و روی لوله دوم قلابی توسط بست مخصوص نصب شده که پس از قرار گرفتن لوله در داخل کوپلر با چرخش لوله قلاب در شیار روی کوپلر قرار می گیرد. در کوپلرهای دو طرفه، سرثابت کوپلر، توسط بست به لوله محکم شده است و در کوپلرهای دو طرفه هر دو سر کوپلر دارای شیار بوده که پس از استقرار لوله در داخل کوپلر قلابها درون شیار جای می گیرند.

در پیرامون داخلی کوپلرها بسته به نوع کوپلر ها یک یا دو شیار، برای محل استقرار واشر رینگی U شکل وجود دارد. این واشر از خروج آب از محل اتصال جلوگیری می کند. وقتی که آب در داخل لوله جریان می یابد رینگ از قسمت داخل به سمت بیرون باز می شود و سطح خارجی آن در اثر فشار آب پیرامون لوله در محل اتصال مماس می شود. هر چه فشار آب بیشتر باشد تماس بین سطوح خارجی لوله و رینگ بیشتر می شود و در نتیجه عمل آب بندی بهتر انجام می شود. پس از توقف جریان دهانه بسته می شود و آب از محل اتصال خارج می شود.

هنگام نصب لوله های آلومینیوم رعایت نکات زیر توصیه می شود.

الف- در صورتیکه هنگام بارگیری، حمل و یا تخلیه آسیبی به لوله رسیده، در صورت امکان ترمیم شود و هرگز از لوله های معیوب و یا لوله هایی که محل اتصال آنها به کوپلر، از شکل دایره ای خارج شده استفاده نشود.

ب- این لوله ها به علت وزن سبک قابل حمل توسط کارگر می باشند. در هنگام جابجایی تا استقرار لوله در محل از برخورد لوله با اجسام سخت جلوگیری گردد.

ج- کوپلرها بخش مهمی از سیستم لوله کشی محسوب می شوند لذا در انبار کردن، حمل و استقرار آنها نیز رعایت دقت ضروری است.

د- لوله ها در محل استقرار در امتداد مورد نظر روی زمین قرار گیرند.

ه- قبل از نصب واشرU شکل از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود و سپس درون شیار و داخل کوپلر قرار گیرد. دقت شود که اولاً بین واشر و کوپلر ماده خارجی وجود نداشته باشد و ثانیاً واشر بطور یکنواخت و صحیح در داخل شیار قرار گرفته باشد.

و- از ورود هرگونه مواد خارجی، خاک و خاشاک بداخل لوله جلوگیری شود.

با توجه به سهولت اجرای اتصالات نوع بالا، بمنظور آزمایش فشار کافی است فشار مورد نیاز در خط لوله و اتصالات کنترل و عیب یابی گردند.