مقالات و پایان نامه ها

ریسه نمودن لوله ها-ملاحظات کلی کارگذاری لوله ها

ریسه کردن به معنی قرار دادن لوله در کنار مسیری است که برای کارگذاری لوله آماده شده است. حتی الامکان بایستی لوله نزدیک به خط کارگذاری لوله قرار گیرد و در این خصوص رعایت موارد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

آزمایش فشار مزرعه ای-اجرای لوله های ترموپلاستیک

همانگونه که قبلاً گفته شد بمنظور جلوگیری از حرکتهای خط لوله در حین آزمایش فشار ابتدا اطراف لوله آزبست خاکریزی اولیه انجام شده و متراکم می گردد و صرفاً محل نصب اتصالات باز می ماند. ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

انتقال لوله ها به داخل ترانشه-اتصال لوله ها به یکدیگر

برای انتقال لوله ها به داخل ترانشه از روشهای زیر استفاده می شود: الف- دستی وقتی که وزن لوله ها خیلی زیاد نباشد جایگذاری دستی آنها، بشرطی که عمق ترانشه بیش از 5/1 متر نبوده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ساختمان ایستگاه پمپاژ-فونداسیون وملاحظات فنی-حوضچه مکش-فضای اطراف ساختمان ایستگاه پمپاژ

از ملزومات فنی خاص ساختمانهای ایستگاههای پمپاژ می توان به تعبیه جرثقیل، تعبیه هواکش، کانالهای عبور کابلهای انتقال برق و پیش بینی تخلیه زه آبهای کف ایستگاه پمپاژ اشاره نمود. که بایستی عیناً براساس نقشه ادامه مطلب…

By 92, ago