مقالات و پایان نامه ها

ایستگاههای پمپاژ در طرحهای آبیاری تحت فشار-عملیات خاکی-عملیات بتنی

ایستگاههای پمپاژ در طرحهای آبیاری تحت فشار بعنوان مهم ترین اجزای این سیستم ها وظیفه تأمین فشار و رساندن آب به نقاط و محل مصرف را بعهده دارند. لذا این قسمت از سیستم های آبیاری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

سیستم کنترل مرکزی و فیلتراسیون-اجرای مجموعه خطوط لوله در آبیاری موضعی

سیستم کنترل مرکزی و فیلتراسیون شامل تجهیزات ایجاد فشار و انواع تجهیزات کنترل فشار و دبی و تجهیزات رسوبگیری و جدا کننده های مواد معلق در آب، مجموعه صافیهای توری و شن و تجهیزات تزریق ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

7- روش آبیاری دستگاه آبفشان دوار ( Center Pivot )

دستگاه مکانیزه آبفشان دوار بطور کلی از چهار قسمت تشکیل شده است: برج مرکزی– دهانه ها-برج ها–پاشنده ها. دستگاه آبفشان دوار از طریق دستورهای الکتریکی که کنترل کننده دستگاه در مرکز آن به موتورهای محرک ادامه مطلب…

By 92, ago